...

En blogg om investeringsfinans

Kategori: Ekonomi Sida 1 av 2

Finansiell strategi för verksamhet

I en globaliserad ekonomi, där konkurrensen är hårdare än någonsin, är företagens förmåga att snabbt anpassa sig och reagera på marknadsförändringar avgörande. Ett av de största hindren för denna smidighet är ofta bristen på omedelbar tillgång till likvida medel. Här spelar factoring en avgörande roll. Factoring, ibland kallad fakturaköp, är inte bara en finansiell tjänst. Det är en strategi som företag använder för att omvandla sina utestående fakturor till omedelbart kapital. Genom att sälja sina fakturor till ett factoringbolag kan företag snabbt få tillgång till pengar utan att behöva vänta på att kunderna betalar.

Varför är factoring så värdefullt?

 • Omedelbar Likviditet: 
I affärsvärlden är tid ofta lika värdefull som pengar. Genom factoring kan företag snabbt omvandla sina fakturor till kontanter, vilket möjliggör omedelbara investeringar och affärsbeslut.
 • Minskar Kreditrisk: 
Genom att sälja sina fakturor överför företaget risken för obetalda fakturor till factoringbolaget. Detta kan vara särskilt värdefullt för företag med en stor kundbas där kreditrisk kan vara en oro.
 • Förenklad Administration: 
Att jaga obetalda fakturor kan vara tidskrävande. Factoringbolag tar hand om denna process, vilket frigör värdefull tid för företaget.

Factoringprocessen i detalj

När ett företag väljer factoring som en finansieringsmetod

 • Företaget utfärdar en faktura till sin kund som vanligt.
 • Istället för att vänta på betalning säljs fakturan till ett factoringbolag till ett förutbestämt pris.
 • Factoringbolaget betalar sedan företaget, oftast inom 24 timmar, minus en avgift för tjänsten.
 • När fakturans betalningsdatum kommer, betalar kunden direkt till factoringbolaget.

För vilka typer av företag är factoring mest lämpligt?

Medan nästan alla företag kan dra nytta av factoring, finns det vissa scenarier där det är särskilt fördelaktigt.

 • Uppstartsföretag: 
Nya företag har ofta inte den kredithistorik som krävs för traditionella lån. Factoring kan ge dem den initiala likviditeten de behöver för att växa.
 • Säsongsbetonade företag: 
Företag som upplever hög försäljning under vissa tider på året kan använda factoring för att balansera sitt kassaflöde under lågsäsong.
 • Företag i snabb tillväxt: 
Företag som växer snabbt kan ha svårt att finansiera denna tillväxt genom traditionella metoder. Factoring kan ge dem det kapital de behöver för att fortsätta expandera.

I en alltmer komplex affärsmiljö är företagens förmåga att snabbt anpassa sig och reagera på förändringar avgörande för framgång. Factoring erbjuder en flexibel och effektiv lösning för företag som behöver omedelbar tillgång till kapital. Medan det finns kostnader förknippade med tjänsten, kan fördelarna med ökad likviditet och minskad administrativ börda göra det till ett idealiskt val för många företag.

Vad är skillnaden mellan en kontokredit och ett vanligt lån?

Idag erbjuder finansinstituten dig som låntagare möjligheten att välja och vraka mellan många olika låneprodukter. I denna artikel kommer vi att belysa skillnaderna mellan två av de mest populära alternativen. Bägge kan ge dig tillgång till pengar att låna när du behöver göra detta, men de skiljer sig samtidigt åt på flera olika sätt. Så vilka är de viktigaste skillnaderna mellan en kontokredit och ett vanligt banklån?

En kontokredit erbjuder ett flexibelt sätt att låna pengar

En kontokredit erbjuder dig som låntagare ett flexibelt sätt att låna pengar. Du får tillgång till ett konto med en förutbestämd och beviljad kreditgräns. På så vis påminner denna lösning en del om ett kreditkort. De viktigaste egenskaperna hos denna låneprodukt är att:

 • Krediten fortsätter att rulla. Till skillnad från ett vanligt banklån fortsätter en kredit att rulla vidare i takt med att du lånar pengar och sedan betalar tillbaka dessa. På så vis kan du låna pengarna om och om igen utifrån ditt aktuella behov och inom ramen för ditt kreditutrymme.
 • Ränta betalas på uttag. Räntan betalas bara på de pengar som du har tagit ut från din kontokredit. Du betalar alltså inte ränta på hela det belopp som du har beviljats, det vill säga ditt kreditutrymme.
 • Återbetalningen är flexibel. Du kan ofta betala tillbaka de lånade pengarna på ett mer flexibelt sätt. Inte sällan kan du välja att bara betala minimibeloppet varje månad, eller mer än så om du har möjlighet att göra detta.
 • Användningsområdena är många. Du kan använda din kreditlina till vad du än önskar. Det kan röra sig om tandläkarkostnader, buffert för oförutsedda utgifter eller något helt annat användningsområde.

Ett traditionellt banklån är mindre flexibelt

Till skillnad från en kreditlina kännetecknas ett traditionellt banklån av följande egenskaper:

 • Fast återbetalningsplan. Amorteringsplanen är vanligtvis fast och rigid. Du betalar ett visst belopp under hela lånets löptid.
 • Ränta betalas på hela beloppet. Här betalar du ränta på hela det belopp som du har valt att låna, oavsett hur mycket eller lite du använder just nu.
 • Måste ofta öronmärkas. De pengar som du lånar måste ofta öronmärkas för ett specifikt ändamål.

En kontokredit har avgifter i form av ränta med mera

När du blir beviljad en kontokredit är det viktigt att du förstår vilka kostnader som förknippas med denna. Kreditlinor har nämligen kostnader i form av ränta och andra avgifter. Dessa ska förstås betalas, och de påverkar hur pass tillgänglig och bra en viss kreditlina är. I denna artikel går vi igenom dessa aspekter och kastar ett ljus på det som du bör tänka på.

Tänk på detta avseende räntan för din kontokredit

När det kommer till räntan för din kontokredit är denna vanligtvis rörlig. Detta innebär att den kan fluktuera över tid. Du bör därför vara medveten om att räntan:

 • Baseras på den nyttjade krediten. En fördel med en kreditlina är att räntan vanligtvis bara debiteras för den nyttjade krediten. Detta betyder att du bara betalar ränta på de pengar som du faktiskt tar ut och lånar, inte på ditt totala kreditutrymme. Denna flexibilitet gör det möjligt för dig att hålla nere dina kostnader för ränta genom att bara låna det belopp som du behöver.
 • Fluktuerar. I de allra flesta fall har kreditlinor en rörlig ränta. Räntan kan därmed stiga och sjunka över tid, i takt med att styrräntan och marknadsräntorna gör detsamma.
 • Ger en ränta-på-ränta-effekt. På samma sätt som du får en ränta-på-ränta-effekt när du sparar pengar får du en liknande effekt när du lånar pengar. Här är dock effekten omvänd, det vill säga negativ. Du betalar vanligtvis ränta månadsvis och du betalar då ränta på det belopp som du tidigare har lånat men ännu inte betalat. Detta gäller dock endast om du bara betalar tillbaka minimibeloppet.

Ta även hänsyn till övriga avgifter

Utöver räntan finns det även andra kostnader kopplade till att använda en kontokredit. Dessa är de avgifter som du bör vara medveten om:

 • Årsavgift. Ibland kan du behöva betala en årsavgift för din kreditlina.
 • Uppläggningsavgift. I vissa fall debiteras du en uppläggningsavgift när du öppnar en ny kreditlina.
 • Förseningsavgift. Om du är sen med en betalning kan du tvingas betala en förseningsavgift.

Dessa är de viktigaste avgifterna utöver räntan som du bör vara medveten om och hålla koll på.

Redovisning och bokföring i Sverige

Vad är syftet med redovisning och vilken roll spelar det för företag? I följande text diskuteras redovisningens syfte, dess externa och interna funktioner, regelverk samt dess samband med bokföring. Syftet med redovisning är att informera företagets intressenter om dess resultat, ställning och utveckling. En ekonomiskt rättvisande bild av företagets ställning och utveckling ska förmedlas. Företagets ekonomiska information behöver förmedlas till olika användare, särskilt de utanför företaget. Därmed är syftet med den externa redovisningen att ge en så ekonomiskt rättvisande bild som möjligt av företagets ställning och resultat. Vidare möjliggör redovisningen en bedömning av företagets förväntade utveckling.

Investerare utgör den viktigaste intressenten när det kommer till redovisning, enligt den internationella synen på redovisning. Redovisningens rapporter ses främst som underlag för investerarens beslut att behålla, sälja eller köpa ett företags aktier. Förutom detta utgör redovisningen också grund för ekonomiska beslut, både för företaget självt och för utomstående intressenter. Inom företaget utgör redovisningen underlag för kontroll och uppföljning av verksamheten.

God redovisningssed

Grunden för all redovisning är att den ska ske enligt god redovisningssed. God redovisningssed innebär att man med utgångspunkt från de lagar som finns tillämpar de redovisningsrekommendationer som utges av de normsättande organisationer som finns inom redovisningsområdet.

BQ Redovisning, https://bqredovisning.se/, är inte bara en vanlig redovisningsbyrå. De är en trogen följeslagare för alla företagare som vill ha en bättre och trygg ekonomisk framtid. Genom att erbjuda en rad tjänster som passar alla typer av företag, från små till stora företag, strävar BQ Redovisning efter att göra sina kunders liv enklare. De är stolta över att erbjuda personlig rådgivning och service som tar hänsyn till varje kunds unika behov. Med deras tjänster för bokslut, bemanning och ekonomisk rådgivning kan du vara säker på att ditt företag kommer att vara i trygga händer.

Redovisningens utveckling

Redovisningens utveckling har skett under många år och den har utvecklats för att anpassa sig till företagens behov och för att bli mer användbar för företagens intressenter. En av de största förändringarna i redovisningens utveckling var införandet av IFRS som är ett internationellt regelverk för redovisning. IFRS möjliggjorde för företagen att harmonisera sina redovisningsprinciper och skapa jämförbarhet mellan företagen, vilket gynnar investerare och andra intressenter.

En annan förändring i redovisningens utveckling är användningen av digitala verktyg för att underlätta redovisningsprocessen. Många företag har övergått till att använda digitala bokförings- och redovisningssystem för att göra processen mer effektiv och minska risken för felaktigheter.

Att tänka på när du ska låna pengar online

I och med att det har blivit allt vanligare att låna pengar online har det sätt på vilket vi tar lån förändrats på senare år. Det är idag enklare, bekvämare och smidigare än någonsin tidigare att ansöka om ett lån hos en långivare. Dessutom går det också fortare och är mer flexibelt. Samtidigt kan det vara en överväldigande process, inte minst om du är ny till detta. Fortsätt att läsa för att få reda på vad du bör tänka på när du gör detta!

Så kan du låna pengar online på bästa möjliga sätt

När du överväger att låna pengar online bör du tänka på att:

 • Göra efterforskningar om långivarna. Ta dig tid att göra egna efterforskningar om de olika långivare som finns tillgängliga på nätet. Lägg särskilt stor vikt vid faktorer som rykte, omdömen från kunder samt hur väl långivarna följer de uppsatta lagarna och reglerna.
 • Jämför låneerbjudanden. Det är också viktigt att du inte nöjer dig med första bästa låneerbjudande som du får från en långivare. Se istället till att jämföra räntor, villkor och avgifter från lånen hos flera olika långivare innan du väljer ett erbjudande. På så vis kan du sålla agnarna från vetet och välja det bästa erbjudandet utifrån din unika situation.
 • Få en förståelse för din kreditvärdighet. När du ska låna pengar online kommer en kreditupplysning tas på dig, precis som när du lånar pengar hos en fysisk långivare. Därför är det viktigt att du får en förståelse för din kreditvärdighet och hur denna påverkar dina möjligheter att beviljas ett lån. Gör gärna en upplysning på dig själv för att se hur du ligger till i långivarnas ögon.
 • Läs det finstilta. Innan du tar ett lån är det också viktigt att du faktiskt läser det finstilta i låneavtalet. Dessa villkor bör du ha stenkoll på innan du undertecknar avtalet. Försäkra dig om att du vet vilka avgifter som tillkommer om du till exempel inte skulle betala tillbaka ditt lån i tid etc.

Genom att följa dessa råd kan du enklare ta ett lån på rätt sätt och hitta den rätta långivaren för dig!

Vettigt att låna pengar för vissa ändamål via Flexkontot

Det kan vara ett stort beslut att låna 30 000 kronor via exempelvis Flexkontot. Därför behöver du göra vissa noga överväganden när du fattar denna typ av beslut. För å ena sidan kan ett sådant belopp hjälpa dig att betala oförutsedda utgifter alternativt köpa in varor eller tjänster. Å andra sidan kan du hamna i en ansträngd ekonomisk situation om du inte sköter det hela på ett bra sätt. Läs vidare för att få handfasta tips kring hur du kan tänka!

Då kan du vilja låna 30 000 kr via Flexkontot

Det finns vissa situationer då du kan vilja låna upp till 30 000 kr via Flexkontot:

 • I nödsituationer. Har du hamnat i något av en nödsituation? Kanske handlar det om att du behöver bekosta ett tandläkarbesök eller betala för en kostsam bilreparation? Att i ett sådant läge ta ett lån kan vara en nödvändighet för att kunna finansiera dessa kostnader. I annat fall kanske du inte kan bekosta dessa utgifter innan du har sparat ihop pengarna.
 • För att rusta upp ditt hem. Om du äger en bostad kan du vilja rusta upp hemmet genom att renovera det eller göra andra slags upprustningar. Dessa kan ofta ses som investeringar vilka potentiellt sett kan öka värdet på din bostad. Detta samtidigt som upprustningen gör hemmet mer bekvämt att bo i. Även detta kan därför vara ett bra skäl att låna pengar via Flexkontot.

Då bör du kanske ta tänka ett varv till

Samtidigt finns det också vissa situationer då du kanske bör tänka en gång till innan du lånar pengar. Så är bland annat fallet om du har tänkt låna pengar till:

 • Konsumtion som inte är nödvändigt. Har du tänkt ansöka om ett lån för att finansiera någon typ av konsumtion som egentligen inte är nödvändig? Det kanske rör sig om en resa eller en ny TV. Då kan det ofta vara bättre att avvakta tills du har sparat ihop pengarna till detta.
 • Lyxkonsumtion. Ett annat ändamål som kan anses vara onödigt är att låna till lyxkonsumtion. Till exempel bör du kanske inte låna pengar för att kunna köpa dyra kläder eller smycken.

Jämför låneformer – Steg för steg

Saldo.me är en webbplats som presenterar flera olika lån- och kreditgivare. Detta primärt för lån på lägre summor. Genom att ställa olika fördelar mot varandra går det lättare att hitta ett passande lånealternativ. Jämför lån på Saldo.me via följande steg för steg guide.

 • Se på lånesumma
  På Saldo.me presenteras ca 10 olika långivare. En sak som skiljer dessa åt är lånesumma. Exempelvis finns det långivare som enbart erbjuder lånesummor på 1 000 kronor till 10 000 kronor medan andra erbjuder upp till 50 000 kronor. För den som vill låna ett belopp upp till 20 000 kronor finns ett stort antal långivare att välja på.
 • Se på amorteringstiden
  Ju längre amorteringstid som väljs desto lägre kommer månadskostnaden bli för lånet. Om beloppet exempelvis är 25 000 kronor blir det stor skillnad på månadsbeloppet om amortering sker under 72 månader istället för 48. För de med mycket ansträngd ekonomi kan detta vara avgörande.
 • Se på effektiv ränta
  Den som jämför lån på saldo.me kommer direkt att se att det skiljer extremt gällande ränta mellan de olika bankerna och kreditgivarna. Den första kreditgivaren som presenteras på sidan har en maximal effektiv ränta på över 4500 % medan den bästa kreditgivaren erbjuder ränta på upp till 25,6%.

Utifrån dessa tre faktorer kan kreditgivare väljas och en ansökan skickas in.

Jämför lån på saldo.me – Teckna hos långivaren

Saldo.me är enbart en jämförelsetjänst och alltså inte en bank eller ett kreditinstitut. Jämför lån på saldo.me, klicka på knappen ”Ansök hos xxxx” varpå aktuell långivare öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Det är sedan på den sidan som ansökan kan skickas in.

Vid frågor om hur man jämför lån på saldo.me kan företaget bakom tjänsten kontaktas. Vid frågor om specifika lånevillkor, belopp eller annat kring krediterna är det alltså långivarna som bör kontaktas.

OBS – Många högkostnadskrediter

De flesta lån/krediter som presenteras på Saldo.me är högkostnadskrediter. Det innebär att den effektiva räntan är över 30 %. Dessa är tydligt markerade med en varningstriangel och text som upplyser besökaren om att det är en högskostnadskredit. De alternativ som inte är högkostnadskredit har alltså inte någon uppmärkning.

Högkostnadskrediter kännetecknas av en hög effektiv ränta samt att de ofta kan godkännas till personer som har betalningsanmärkningar. Flera av dessa använder inte heller UC utan annat upplysningsföretag.

Ansök om lån av någon av följande anledningar

När du tar ett privatlån innebär det att du som privatperson lånar pengar. Detta kan du göra av många möjliga anledningar. Till exempel kan du vilja använda pengarna för att finansiera ett större inköp, för att konsolidera dina skulder eller för att täcka en oförutsedd utgift. Så ansök om lån om något av följande stämmer in på dig! Vi kommer även gå igenom fler möjliga anledningar till att du kan vilja låna pengar här!

Innan vi går vidare till de andra anledningarna vill vi dock understryka en sak. Du behöver såklart betala tillbaka lånet – därför bör du inte låna pengar som du inte kan betala tillbaka. Lånet betalar du tillbaka till långivaren månatligen med ränta. Det kan röra sig om ett kortfristigt lån som löper över ett antal månader. Men det kan även vara ett mer långfristigt sådant som du betalar tillbaka över flera år.

Det viktiga är att du fattar rätt beslut utifrån din aktuella situation. Du vill nämligen varken låna för lite eller för mycket pengar. Du vill inte heller behöva betala tillbaka lånet under en alltför kort (eller för lång) tidsperiod. Lagom är bäst, som det så fint brukar heta!

Ansök om lån av rätt skäl för att få mesta nytta av pengarna

Vårt råd till dig är väldigt tydligt: ansök om lån av rätt skäl. Genom att göra detta får du nämligen så mycket nytta som möjligt av de lånade pengarna. Det är viktigt att du inte fattar ett förhastat beslut utan att du tänker igenom saken noga.

Med det sagt är detta några exempel på bra anledningar att ta ett lån:

 • Konsolidering av skulder
  Att samla lån och krediter i ett större lån är en vanlig anledning till att svenska konsumenter väljer att låna pengar. Du kan ofta få lite lägre ränta på det större lånet än på de mindre. Därför lönar det sig vanligtvis att samla lånen och krediterna och på så vis konsolidera skulderna. I bästa fall kan du till och med frigöra lite pengar i din budget varje månad genom att göra detta.
 • Finansiering av bilköp
  Det finns ofta speciella fordonslån som långivare erbjuder dig att teckna. Men du kan även välja att ta ett helt vanligt privatlån utan säkerhet för att finansiera ditt bilköp.
 • För att täcka flyttkostnader
  Ska du flytta men saknar pengar för att kunna göra detta? Ansök om lån för att täcka dina flyttkostnader så är saken biff!

Köpa guld – hur, var och varför?

Guld har mer eller mindre alltid varit en populär handelsvara. Idag är det kanske inte det första man tänker på om man vill göra en investering men det finns faktiskt flera bra anledningar att köpa guld. Ett ”varför” är att guld inte tappar i värde och har haft ett bra pris dom senaste åren. Läs mer om det, samt hur man går till väga och var man kan hitta guldet om man är intresserad av att göra en investering.

Köpa guld – varför?

Att investera genom att köpa guld är i dom flesta fall lönsamt och som med många andra typer av investeringar gäller det att man tänker långsiktigt. Guldpriserna har ökat något dom senaste åren och att det någonsin skulle tappa sitt värde är mer eller mindre uteslutet.

Guld är dessutom ett hållbart material så det finns två vägar att gå. Den ena är att behålla guldet och låta det gå i arv, kanske i flera generationer. Den andra är att sälja av guldet om man tycker att värdet har stigit tillräckligt för att man ska kunna göra en bra vinst på sin investering.

Att köpa guld innebär alltså ingen större risk, åtminstone inte om man jämför med till exempel aktier. Man vet att värdet är relativt stabilt men möjlighet till uppgång men man behöver inte oroa sig för att det helt skulle tappa sitt värde. Däremot finns såklart alltid en liten risk och det bör man ha i åtanke oavsett investering.

Hur och var?

Det finns flera sätt att köpa guld – man kan till exempel gå till antikaffärer och liknande men då kan det vara svårt att göra en bra affär. Man kan även köpa guld på nätet, både på auktionssidor och hos butiker som ägnar sig åt att just sälja och köpa guld.

Planerar man att genomföra sitt köp på nätet finns dock flera saker att vara uppmärksam på och det är väldigt viktigt att välja en seriös butik – främst för att inte riskera att bli lurad. Ett sätt är att läsa på om företaget samt kolla om det finns omdömen från tidigare kunder som handlat. Man kan även kontrollera att butiken finns registrerad hos:

 • Polisen
 • Bolagsverket

Sist men inte minst bör man också kolla vilka betalningsmetoder som finns och att man kan betala säkert när man köper sitt guld.

Så får du lån utan UC

Undrar du hur man går tillväga för att ta lån utan UC? När du är i behov av pengar och vill ansöka om ett lån gör långivaren en kreditprövning, ibland också kallad för kreditbedömning. Detta då de behöver se den ekonomiska situationen och din förmåga att betala tillbaka lånet. Den fungerar också som ett skydd för själva långivaren men även för dig som låntagare så att du inte lånar mer pengar än vad du bedöms ha råd med. Bedömningen baseras bland annat på en kreditupplysning som långivaren enligt lag måste göra.

Kreditupplysningen kan göras via flera olika aktörer på den svenska marknaden. En av de större aktörerna är UC (som står för Upplysningscentralen). Om du istället vill ha lån utan UC bör du vända dig till en långivare som använder sig av någon av de andra aktörerna. Dessa är Creditsafe, Bisnode, SafeNod eller Soliditet för att nämna några exempel.

Fördelar och nackdelar med lån utan UC

Det finns flera olika fördelar med att få lån utan UC.

 • Din kreditvärdighet sänks inte.
 • Du kan ha många låneförfrågningar utan att det påverkar negativt.

Den kanske främsta anledningen att ansöka om lån utan UC är att din kreditvärdighet inte sänks. Detta eftersom kreditupplysningen hos alla de andra aktörerna förutom UC inte syns och delas för andra långivare. Det innebär att du kan ansöka om många lån utan att det påverkar din kreditvärdighet på ett negativt sätt. En kreditupplysning som gjorts via UC finns kvar i registret under ett års tid. Har du då flera förfrågningar om lån där långivaren använt sig av UC, kan detta ha en negativ inverkan på din möjlighet att beviljas lånet.

En nackdel med lån utan UC är själva lånebeloppet. Eftersom det inte läggs lika stor vikt vid kreditupplysningen kan du inte låna lika höga belopp som om du till exempel ansökt om ett lån med UC. Det högsta beloppet du kan låna utan UC är cirka 80 000 kronor, men det kan givetvis finnas någon långivare som kan erbjuda en högre lånesumma än så. Det kan också vara så att räntan kan bli högre eftersom det anses vara en högre risk med dessa lån.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.