En blogg om investeringsfinans

Författare: webmaster Sida 1 av 2

Redovisning och bokföring i Sverige

Vad är syftet med redovisning och vilken roll spelar det för företag? I följande text diskuteras redovisningens syfte, dess externa och interna funktioner, regelverk samt dess samband med bokföring. Syftet med redovisning är att informera företagets intressenter om dess resultat, ställning och utveckling. En ekonomiskt rättvisande bild av företagets ställning och utveckling ska förmedlas. Företagets ekonomiska information behöver förmedlas till olika användare, särskilt de utanför företaget. Därmed är syftet med den externa redovisningen att ge en så ekonomiskt rättvisande bild som möjligt av företagets ställning och resultat. Vidare möjliggör redovisningen en bedömning av företagets förväntade utveckling.

Investerare utgör den viktigaste intressenten när det kommer till redovisning, enligt den internationella synen på redovisning. Redovisningens rapporter ses främst som underlag för investerarens beslut att behålla, sälja eller köpa ett företags aktier. Förutom detta utgör redovisningen också grund för ekonomiska beslut, både för företaget självt och för utomstående intressenter. Inom företaget utgör redovisningen underlag för kontroll och uppföljning av verksamheten.

God redovisningssed

Grunden för all redovisning är att den ska ske enligt god redovisningssed. God redovisningssed innebär att man med utgångspunkt från de lagar som finns tillämpar de redovisningsrekommendationer som utges av de normsättande organisationer som finns inom redovisningsområdet.

BQ Redovisning, https://bqredovisning.se/, är inte bara en vanlig redovisningsbyrå. De är en trogen följeslagare för alla företagare som vill ha en bättre och trygg ekonomisk framtid. Genom att erbjuda en rad tjänster som passar alla typer av företag, från små till stora företag, strävar BQ Redovisning efter att göra sina kunders liv enklare. De är stolta över att erbjuda personlig rådgivning och service som tar hänsyn till varje kunds unika behov. Med deras tjänster för bokslut, bemanning och ekonomisk rådgivning kan du vara säker på att ditt företag kommer att vara i trygga händer.

Redovisningens utveckling

Redovisningens utveckling har skett under många år och den har utvecklats för att anpassa sig till företagens behov och för att bli mer användbar för företagens intressenter. En av de största förändringarna i redovisningens utveckling var införandet av IFRS som är ett internationellt regelverk för redovisning. IFRS möjliggjorde för företagen att harmonisera sina redovisningsprinciper och skapa jämförbarhet mellan företagen, vilket gynnar investerare och andra intressenter.

En annan förändring i redovisningens utveckling är användningen av digitala verktyg för att underlätta redovisningsprocessen. Många företag har övergått till att använda digitala bokförings- och redovisningssystem för att göra processen mer effektiv och minska risken för felaktigheter.

LeadDesk Solutions AB

LeadDesk Solutions AB har en molnbaserad plattform för försäljningsacceleration och kontaktcenter som erbjuder lösningar för inkommande och utgående försäljning, kundtjänst och telemarketing. Den erbjuder funktioner som leadhantering, rapportering och analys samt integrationer med andra affärsverktyg.

Vad gör LeadDesk Solutions AB?

LeadDesk Solutions AB erbjuder en SaaS-plattform (Software as a Service) som är utformad för att hjälpa företag att förbättra sina försäljningsprocesser och sin kundservice. Den erbjuder en rad funktioner och verktyg, bland annat:

Leadshantering: LeadDesk Solutions AB låter dig hantera dina leads och kontakter på ett och samma ställe. Du kan spåra statusen för varje lead och ställa in påminnelser för uppföljning.

Inkommande och utgående samtal: Du kan ringa och ta emot samtal direkt i LeadDesk-plattformen, så att du kan hantera både inkommande och utgående samtal.

Rapportering och analys: LeadDesk tillhandahåller detaljerad rapportering och analys för att hjälpa dig att spåra ditt teams resultat och identifiera områden som kan förbättras.

Integrationer: LeadDesk integreras med en rad andra företagsverktyg, inklusive CRM, programvara för automatiserad marknadsföring med mera.

LeadDesk används av företag i en rad olika branscher, inklusive e-handel, finans, sjukvård med mera. Det är utformat för att vara lätt att använda, med ett användarvänligt gränssnitt och intuitiva funktioner.

Ytterligare information om LeadDesk Solutions AB

LeadDesk Solutions AB bolagsinfo

LeadDesk är en molnbaserad plattform, vilket innebär att du kan komma åt den var som helst med en internetanslutning. Detta gör den idealisk för fjärrteam eller företag med flera platser.

LeadDesk är utformat för att vara skalbart, så det kan användas av företag av alla storlekar. Den erbjuder en rad olika prisplaner som passar olika behov och budgetar.

LeadDesk erbjuder en rad integrationer, bland annat med populära CRM som Salesforce, HubSpot och Zoho CRM. På så sätt kan du synkronisera dina data mellan olika plattformar och effektivisera dina försäljningsprocesser.

LeadDesk erbjuder också funktioner som automatisk samtalsdistribution (ACD) och interaktivt röstsvar (IVR), vilket kan hjälpa dig att hantera stora volymer av inkommande samtal mer effektivt. LeadDesk tillhandahåller prestandamätningar i realtid, så att du kan övervaka ditt teams prestationer i realtid och göra justeringar vid behov.

Sammantaget är LeadDesk Solutions AB en omfattande plattform för försäljningsacceleration och kontaktcenter som erbjuder en rad funktioner som hjälper företag att förbättra sina försäljnings- och kundserviceprocesser.

LeadDesk Solutions AB bolagsinformation

LeadDesk Solutions AB
Org.nr: 556615-2442

VD Olli Nokso-Koivisto
Bolagsformen är Aktiebolag (AB)
Registreringsåret var 2001

Vinstmarginalen är 0,42%
Soliditeten ligger på 51,41%
Bruttovinstmarginalen är 83,06%
Nettoomsättningen är 28 miljoner

Revolutionera din lead generation med ett callcenter från LeadDesk Solutions AB

Letar du efter sätt att generera fler leads för ditt företag? Om så är fallet kan ett callcenter vara en bra lösning. Med ett callcenter kan du effektivisera processen för att generera leads och öka dina chanser till framgång. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera vad ett callcenter är, fördelarna med att använda ett callcenter för leadgenerering, de olika typerna av leadgenerering, hur man använder ett callcenter för leadgenerering, bästa praxis för leadgenerering och tips för att optimera din leadgenerering med ett callcenter. Då sätter vi igång!

Vad är ett LeadDesk Solutions callcenter?

Ett callcenter är en centraliserad anläggning som hanterar kundförfrågningar, försäljning och support via telefon, e-post och andra kommunikationskanaler. Det är ett effektivt sätt att hantera kundinteraktioner, eftersom det gör att du snabbt kan svara på kundförfrågningar och omvandla leads till försäljning.

Callcenter är vanligtvis bemannade med kundtjänstrepresentanter, säljare och teknisk supportpersonal. Beroende på företagets storlek kan callcenter bestå av allt från några få personer till hundratals.

Fördelar med att använda LeadDesk Solutions callcenter för att generera leads

Att använda ett callcenter för leadgenerering har många fördelar. Först och främst gör det att du snabbt kan svara på kundförfrågningar, vilket kan bidra till att omvandla leads till försäljning. Dessutom gör det att du kan spåra kundinteraktioner, så att du bättre kan förstå kundresan och identifiera områden som kan förbättras.

Att använda ett callcenter förbättrar också kundservicen, eftersom det gör att du snabbt kan ta itu med kundernas problem och ge dem den information de behöver. Detta kan bidra till att bygga upp kundlojalitet och öka försäljningen. Slutligen kan användningen av ett callcenter minska kostnaderna och öka effektiviteten, eftersom det eliminerar behovet av manuella processer och minimerar behovet av ytterligare personal.

Vad är inkommande försäljning?

Inkommande försäljning är processen att generera leads från kunder som aktivt söker efter din produkt eller tjänst. Denna typ av försäljning innebär vanligtvis att man svarar på kunders förfrågningar eller erbjuder särskilda rabatter eller kampanjer för att locka till sig kunder.

Inkommande försäljning är ett utmärkt sätt att generera leads, eftersom det ger dig möjlighet att snabbt svara på kundförfrågningar och dra nytta av kunder som redan är intresserade av din produkt eller tjänst. Dessutom kan det bidra till att bygga upp kundlojalitet, eftersom kunder som har haft en positiv upplevelse med ditt företag är mer benägna att bli återkommande kunder.

Vad är utgående försäljning?

Outbound sales är processen att generera leads genom att proaktivt nå ut till potentiella kunder. Denna typ av försäljning innebär vanligtvis kallt samtal, e-post eller direktreklamkampanjer.

Utåtriktad försäljning är ett utmärkt sätt att generera leads, eftersom det ger dig möjlighet att nå ut till potentiella kunder som kanske inte känner till din produkt eller tjänst. Dessutom kan det bidra till att bygga upp varumärkeskännedom, eftersom det ger dig möjlighet att introducera potentiella kunder till din produkt eller tjänst.

De olika typerna av leadsgenerering med LeadDesk Solutions callcenter

Lead generation kan delas in i tre huvudkategorier: inkommande försäljning, utgående försäljning och lead nurturing. Inkommande försäljning innebär att generera leads från kunder som aktivt söker efter din produkt eller tjänst. Utåtriktad försäljning innebär att man genererar leads genom att aktivt nå ut till potentiella kunder. Slutligen innebär lead nurturing att man tar hand om befintliga leads för att omvandla dem till försäljning.

Hur man använder ett callcenter för att generera leads

Att använda ett callcenter för att generera leads kan hjälpa till att effektivisera processen och öka dina chanser att lyckas. Här är några tips om hur du kan använda ett callcenter för att generera leads:

Utbilda din personal: Se till att din personal är väl insatt i din produkt eller tjänst och kan kommunicera effektivt med kunderna.
Sätt upp tydliga mål: Sätt upp tydliga mål för varje samtal och följ upp resultaten. På så sätt kan du identifiera områden som kan förbättras och maximera dina ansträngningar för att skapa leads.
Utnyttja teknik: Utnyttja tekniken för att automatisera delar av processen och öka effektiviteten.
Övervaka resultatet: Övervaka personalens prestationer och identifiera områden som kan förbättras.

Bästa metoder för att generera leads

Leadgenerering kan vara en knepig process, så det är viktigt att ha en plan på plats. Här är några bästa metoder för att generera leads:

Ha en tydlig strategi: Ha en tydlig strategi för att generera leads och följ upp resultaten.
Använd flera kanaler: Använd flera kanaler, till exempel e-post, sociala medier och sökmotoroptimering, för att generera leads.
Fokusera på kvalitet: Fokusera på kvalitet snarare än kvantitet. Det är bättre att generera ett fåtal leads av hög kvalitet än att generera många leads av låg kvalitet.
Spåra leads: Spåra leads från början till slut för att identifiera områden som kan förbättras.

Tips för att optimera din leadsgenerering med ett callcenter

Att använda ett callcenter för leadgenerering kan vara ett utmärkt sätt att generera leads och öka dina chanser att lyckas. Här är några tips för att optimera din leadsgenerering med ett callcenter:

Använd data: Använd data för att identifiera trender och förbättra effektiviteten i din lead generation-process.
Automatisera processer: Automatisera processer, till exempel lead routing och lead nurturing, för att maximera effektiviteten.
Övervaka prestanda: Övervaka din personals prestationer och identifiera områden som kan förbättras.
Fokusera på kundservice: Fokusera på att tillhandahålla utmärkt kundservice för att maximera framgången för dina ansträngningar för att skapa leads.

Fördelarna med att lägga ut din lead generation på entreprenad

Outsourcing av din leadgenerering kan vara ett utmärkt sätt att maximera framgången för dina ansträngningar. Här är några fördelar med att lägga ut din leadgenerering på entreprenad:

Kostnadsbesparingar: Outsourcing kan bidra till att minska kostnaderna, eftersom du inte behöver anställa ytterligare personal eller köpa ny utrustning.
Tillgång till expertis: Outsourcing ger dig tillgång till expertkunskap och resurser, vilket kan bidra till att maximera dina ansträngningar för att generera leads.
Skalbarhet: Outsourcing ger dig möjlighet att skala upp eller ner efter behov, vilket kan bidra till att maximera effektiviteten.
Ökad effektivitet: Outsourcing kan bidra till ökad effektivitet, eftersom det eliminerar behovet av manuella processer och minimerar behovet av ytterligare personal.

Slutsats om LeadDesk Solutions AB

Att använda ett callcenter för leadgenerering av LeadDesk Solutions AB kan vara ett utmärkt sätt att generera leads och öka dina chanser till framgång. Det gör att du snabbt kan svara på kundernas förfrågningar och omvandla leads till försäljning. Dessutom gör det att du kan spåra kundinteraktioner, så att du bättre kan förstå kundresan och identifiera områden som kan förbättras.

Slutligen kan outsourcing av din leadgenerering bidra till att minska kostnaderna och öka effektiviteten, eftersom det eliminerar behovet av manuella processer och minimerar behovet av ytterligare personal. Med rätt strategi och lite ansträngning kan du revolutionera din leadgenerering med ett callcenter. Så vad väntar du på? Kom igång idag och börja generera fler leads till ditt företag!

Kontaktuppgifter till LeadDesk Solutions AB

Telefon: 063183440
LeadDesk AB besöksadress:
Nybrogatan 34
102 45 Stockholm

Kundtjänst: +46 184444088
Försäljning: +46 855004336

Country Manager Sweden
Jonas Alm
+46 72 340 10 20
jonas.alm@leaddesk.com

LeadDesk Solutions AB hemsida

LeadDesk Solutions AB på Facebook

LeadDesk Solutions AB på Twitter

CAIA Cosmetics Alla bolag

CAIA Cosmetics alla bolag erbjuder smink- och hudvårdsprodukter av högsta kvalitet. Kunderna kommer att kunna hitta allt som behövs för att uppnå sin önskade look. Vi har ett utbud av sminksatser som passar alla hudtyper, samt våra mest eftertraktade artiklar. CAIA grundades av Bianca Ingrosso tillsammans med skönhetsexperter med uppdraget att ”erbjuda lyxig kosmetika, hudvård, hårvård och dofter till rimliga priser”. Håll koll på oss på sociala medier för att vara en av de första som får reda på de senaste produktsläppen, idéerna och knepen.

CAIA BAKGRUND

CAIA COSMETICS Alla bolagCAIA Cosmetics ligger i Stockholm och grundades 2018 av Bianca Ingrosso, Vanessa Lindblad, Jesper Matsch och Mikael Snabb. Grundarna identifierade en lucka på marknaden för högkvalitativ kosmetika som var tillgänglig för alla, så de valde att sälja produkterna direkt till konsumenterna utan någon mellanhand.

Bianca är en hyllad tv-stjärna och influencer med över en miljon supportrar på sina sociala medier. Redan som ung hade hon en förkärlek för skönhet och tillbringade ofta tid i svenska tv- och teateromklädningsrum. Här assisterade hon ofta makeupartister i deras arbete för produktionerna.

Det var så Biancas entusiasm för skönhet väcktes från början, och efter att ha tillbringat flera år med att testa de finaste skönhetsprodukterna som fanns tillgängliga grundade hon CAIA Cosmetics.

CAIA PRODUKTFILOSOFI

Vår strategi är att erbjuda skönhetsartiklar av exceptionell kvalitet, men ändå till rimliga priser. Produkterna ska vara användarvänliga och idealiska för många hudtyper och hudfärger.

Vi tillhandahåller förstklassiga formuleringar som är konstruerade av de bästa komponenterna för bästa möjliga resultat. Dessutom finns det ett antal ingredienser som vi håller oss borta från av hälso- och miljöskäl. Våra produkter skapas i några av världens bästa fabriker som ligger i Frankrike, Italien och Korea.

VEM ÄGER CAIA COSMETICS?

Skönhetsmärket CAIA Cosmetics alla bolag är baserat i Stockholm och grundades 2018 av Bianca Ingrosso tillsammans med Vanessa Lindblad och skönhetsveteranerna Jesper Matsch och Mikael Snabb.

Kontaktuppgifter

Utdelningsadress
BEAUTY ICONS AB (CAIA COSMETICS)
BOX 5865
102 40 Stockholm

Bolagsinformation

Adeline Sterner är VD för bolaget
Bolagsformen är ett Aktiebolag (AB)
Registreringsår är 2018

Vinstmarginalen är 35,78%
Kassalikviditeten är 121,83%
Soliditeten ligger på 51,64%
Bruttovinstmarginalen är hela 74,00%
Nettoomsättning är 320 miljoner
Bolaget har 19 anställda

OM CAIA MAKEUP

CAIA Makeup har ett stort utbud av sminkprodukter att välja mellan, som omfattar kategorier som ögon, bas och bryn. Vårt sortiment omfattar allt från ögonskuggor, mascaror och brynprodukter till fixeringsspray. Vi strävar efter att göra våra produkter lätta att använda och att garantera ett felfri slutresultat. Vi ser till att tillhandahålla ett brett utbud av nyanser och färger för människor av alla hudtoner.

En av de tekniker vi använder är prismateknik, som är en kombination av puder och kräm, som finns i Glow Bronzer, Glow Blush och Highlighter. Pigmentet ger en mjuk konsistens och ett mjukt skimmer som kan byggas upp för en naturlig utstrålning.

OM CAIA SKIN

CAIA Skin har genomgått dermatologiska tester och har tagits fram i samarbete med dermatologer, toxikologer och biologer för att garantera att formuleringen och ämnena är av högsta kaliber utan att skada huden eller miljön. Produkterna tillverkas av några av världens mest kända laboratorier som ligger i Frankrike. Alla produkter är lätta att applicera och är baserade på potenta ingredienser för att ge de bästa resultaten.

Vi litar på att hudvård ska vara enkelt för alla att använda och har därför tagit fram produkter som passar de vanligaste hudtyperna: normal, fet/kombinerad och känslig/torr. Vår hudvård är vegansk och inga produkter eller komponenter testas på djur.

CAIA återförsäljare

Var kan man köpa CAIA Cosmetics produkter? CAIA säljer endast sina produkter via sin egen hemsida.

Läs mer om CAIA Cosmetics Alla Bolag här

Då bör du rekommendera din vän att låna utan UC

Du har säkert hört vid något tillfälle att det sällan är en särskilt bra idé att blanda in pengar i en vänskap. Risken är nämligen stor att problematiken kring pengarna i slutändan förstör vänskapen. Så om du har en vän som befinner sig i en ekonomisk knipa bör du alltså inte låna ut pengar till denne. Rekommendera istället din vän att låna utan UC eller att ta någon annan typ av banklån.

Inte sällan uppstår problem i slutändan om du lånar ut dina pengar

Vissa undersökningar indikerar att en majoritet av alla vuxna svenskar någon gång har lånat en vän eller släkting en summa pengar. Det är också vanligt att man betalar för hela sällskapet i samband med till exempel ett restaurangbesök och förväntar sig att senare få tillbaka pengarna från de övriga personerna. Men tyvärr har också många vuxna varit med om dåliga upplevelser i form av att de har förlorat pengarna. Andra exempel på skadliga konsekvenser är att deras relationer har kommit till skada eller att det till och med har uppstått fysiska bråk om pengarna.

 

Så generellt sett är det faktiskt ingen bra idé att låna ut pengar till vänner eller släktingar. Statistiken talar nämligen sitt tydliga språk på denna punkt. Ofta går det fel på något sätt i slutändan – känslor såras och din privatekonomi tar stryk. Därför bör du inte sätta din kreditvärdighet på spel utan istället hänvisa din vän eller släkting till en långivare som låter denne låna utan UC. På så vis kan du bevara din relation till vännen eller släktingen.

Om din vän inte kan låna utan UC bör du göra så här

Du bör som sagt alltid hänvisa din vän att istället försöka låna utan UC om denne är i ett skriande behov av pengar. Om du ändå väljer att låna ut pengar till vännen bör du tänka på att:

 

 • bara låna ut pengar som du har råd att förlora
 • dokumentera utlåningen till vännen så att du har den i skrift
 • vara tydlig med att du förväntar dig att få pengarna återbetalda.

 

Genom att göra detta kan du minimera risken för att något går snett.

Jämför mäklararvoden i Göteborg på förhand

Om du försöker sälja din bostad bör du försöka göra allt som står i din makt för att göra bostadsförsäljningen till en framgång. Som ett led i detta arbete bör du anlita en duktig fastighetsmäklare. Innan du gör detta bör du dock jämföra mäklararvoden i Göteborg. Detta för att du ska kunna anlita en aktör som debiterar ett lagom stort arvode och inte äter upp en för stor del av din kaka.

Därför är det viktigt att du anlitar en fastighetsmäklare

Det är alltid en bra idé att samarbeta med en duktig fastighetsmäklare när du vill sälja din bostad. Anledningarna till detta är desamma oavsett i vilken stad fastigheten ifråga är belägen. Dessa är de fem viktigaste skälen:

 • Du har redan ganska fullt upp som det är.
 • Mäklaren har större erfarenhet av bostadsaffärer än vad du har.
 • Din fastighetsmäklare är proffs på att förhandla med andra.
 • Mäklaren är duktig på att förstå och utforma juridiskt bindande avtal.
 • Du kan få bra rådgivning kring vilket utgångspris du bör sätta på bostaden.

Med detta sagt bör du naturligtvis inte anlita första bästa fastighetsmäklare som dyker upp när du googlar. Du bör istället göra lite egna efterforskningar och försöka ta reda på vilken mäklare som är bäst i Stockholm. Först därefter bör du knyta till dig personen ifråga och sedan ta ert samarbete kring bostadsaffären därifrån.

Jämför mäklararvoden i Göteborg innan du anlitar en mäklare

Som du säkert förstår är det viktigt att du jämför mäklararvoden i Göteborg innan du anlitar en mäklare. Detta om det är i denna stad på “Sveriges framsida” som du har en bostad att lägga ut till försäljning på marknaden. För som du säkert förstår skiljer sig förmodligen ett göteborgskt arvode lite grann från vad mäklare tar i arvode i Stockholm rent generellt. Så se till att jämföra äpplen med äpplen istället för med apelsiner eller liknande!

En jämförelse av detta slag kan du för övrigt göra förhållandevis enkelt. Allt du egentligen behöver göra är att klicka dig in på en jämförelsesajt som låter dig jämföra fastighetsmäklares arvoden i din stad. Via en sådan sajt kan du sedan utvinna den information som du behöver för att hitta en duktig mäklare som inte kostar dig alltför mycket.

Jämför låneformer – Steg för steg

Saldo.me är en webbplats som presenterar flera olika lån- och kreditgivare. Detta primärt för lån på lägre summor. Genom att ställa olika fördelar mot varandra går det lättare att hitta ett passande lånealternativ. Jämför lån på Saldo.me via följande steg för steg guide.

 • Se på lånesumma
  På Saldo.me presenteras ca 10 olika långivare. En sak som skiljer dessa åt är lånesumma. Exempelvis finns det långivare som enbart erbjuder lånesummor på 1 000 kronor till 10 000 kronor medan andra erbjuder upp till 50 000 kronor. För den som vill låna ett belopp upp till 20 000 kronor finns ett stort antal långivare att välja på.
 • Se på amorteringstiden
  Ju längre amorteringstid som väljs desto lägre kommer månadskostnaden bli för lånet. Om beloppet exempelvis är 25 000 kronor blir det stor skillnad på månadsbeloppet om amortering sker under 72 månader istället för 48. För de med mycket ansträngd ekonomi kan detta vara avgörande.
 • Se på effektiv ränta
  Den som jämför lån på saldo.me kommer direkt att se att det skiljer extremt gällande ränta mellan de olika bankerna och kreditgivarna. Den första kreditgivaren som presenteras på sidan har en maximal effektiv ränta på över 4500 % medan den bästa kreditgivaren erbjuder ränta på upp till 25,6%.

Utifrån dessa tre faktorer kan kreditgivare väljas och en ansökan skickas in.

Jämför lån på saldo.me – Teckna hos långivaren

Saldo.me är enbart en jämförelsetjänst och alltså inte en bank eller ett kreditinstitut. Jämför lån på saldo.me, klicka på knappen ”Ansök hos xxxx” varpå aktuell långivare öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Det är sedan på den sidan som ansökan kan skickas in.

Vid frågor om hur man jämför lån på saldo.me kan företaget bakom tjänsten kontaktas. Vid frågor om specifika lånevillkor, belopp eller annat kring krediterna är det alltså långivarna som bör kontaktas.

OBS – Många högkostnadskrediter

De flesta lån/krediter som presenteras på Saldo.me är högkostnadskrediter. Det innebär att den effektiva räntan är över 30 %. Dessa är tydligt markerade med en varningstriangel och text som upplyser besökaren om att det är en högskostnadskredit. De alternativ som inte är högkostnadskredit har alltså inte någon uppmärkning.

Högkostnadskrediter kännetecknas av en hög effektiv ränta samt att de ofta kan godkännas till personer som har betalningsanmärkningar. Flera av dessa använder inte heller UC utan annat upplysningsföretag.

Företagslån via låneförmedlare – Så fungerar det

Det finns en rad olika orsaker till att ett företagslån önskas tecknas. Den nystartade firman kanske behöver inventarier och fordon medan den etablerade firman kan ha likviditetsproblem eller behov av att expandera. Oavsett orsak sker enklaste jämförelse av företagslån via låneförmedlare. Även om det kan vara lite olika inriktning på dessa tjänster fungerar de på ett liknande sätt – och har samma fördelar.

Gå till låneförmedlarens hemsida

Enklast sker låneansökan digitalt via låneförmedlarens hemsida. Med digital handläggning ges även svar snabbare och pengarna kan betalas ut inom någon dag. Att ansöka om företagslån via dessa tjänster kostar inget och sker utan tvång på att något lån måste tecknas. Det går alltså att jämföra bankernas alternativ enbart av intresse för att se vilken ränta som skulle erbjudas.

Skicka in ansökan

På låneförmedlarens hemsida anges information om företaget och önskat lån. Exempel på information som behöver anges är:

 • Lånesumma
 • Amorteringstid (Testa med olika lång amorteringstid för att påverka månadskostnaden)
 • Kontaktuppgifter till låntecknaren
 • Företagsuppgifter

Ett lån kan enbart tecknas av firmatecknare. Detta kontrolleras av låneförmedlare vilket innebär att ansökan inte behandlas om en person ansöker som inte har rätt att göra detta.

Få svar inom 24 timmar

En kreditupplysning genomförs och all information skickas sedan automatiskt till de banker som låneförmedlaren har samarbete med. På detta sätt kan alltså exempelvis 25 olika företagsbanker få möjlighet att erbjuda ett lånealternativ trots att företagaren bara behöver skicka in en enda ansökan.

Hos de flesta låneförmedlare utlovas svar inom 24 timmar. Det betyder att erbjudande om företagslån kommer att presenteras digitalt och enkelt kan jämföras. För de som behöver hjälp att jämföra, eller få begrepp förklarat, finns oftast kundtjänst via telefon eller mail.

Teckna företagslån

Tack vare att flera banker kan ge förslag, och jämförelse enkelt kan ske, är det enkelt och snabbt att hitta ett passande lån via en låneförmedlare. Sista steget är sedan att teckna lånet, något som oftast sker med signering med BankID.

Företagslån med eller utan borgen

Utöver ränta och månadskostnad finns ett par punkter att jämföra när olika företagslån ställs mot varandra. En av dessa är om banken kräver borgen eller inte.
Med borgen menas att lånetecknaren ”går i borgen” för lånesumman. Banken kan alltså ställa krav på återbetalning mot den personen istället för företaget. Det blir därmed en extra säkerhet för banken vilket gör att lånet lättare kan beviljas.

Fördelarna med individuell lön som psykolog

I Sverige har det sedan länge fått råda en miljö där individuell lönesättning ofta ses som något märkligt och lite fult. Den gängse uppfattningen är att lönen bör sättas i samråd med fackförbunden efter långa och tuffa förhandlingar. Men faktum är att det snarare kan vara väldigt fördelaktigt om lönen istället sätts mellan fyra ögon: arbetsgivarens och arbetstagarens, eller bemanningsföretagets och konsultens. Det finns nämligen många fördelar med att få en individuell lön som psykolog.

Därför bör din lön som psykolog vara individuellt satt

Ett av de allra största problemen på den svenska arbetsmarknaden idag är den enorma bristen på kompetens inom många yrken och branscher. Därför kan det finnas goda skäl att i allt högre utsträckning börja röra sig bort från den traditionella avtalsrörelsen. Förbi är nämligen den tid då kollektivavtalade löner är mer gynnsamma för arbetstagarna än individuellt avtalade sådan. Detta gäller inte minst inom mer kvalificerade yrken såsom psykologyrket.

Med detta sagt behöver man inte se individuellt avtalade löner som något hot mot kollektivavtalen i stort. Det vore snarare ett stort tankefel att dra denna slutsats och att peka ut individualismen som något hotfullt och ondskefullt. Istället bör man kunna lyfta sin blick och inse att kollektivavtalen i själva verket kan leva i samklang med individuellt avtalade löner. Som vi redan har hintat om finns det också flera fördelar med att få din lön som psykolog individuellt satt. Läs vidare så ska vi utveckla vårt resonemang i denna så viktiga fråga!

Få den lön som du förtjänar utifrån dina individuella förutsättningar

Genom en individuell lönesättning är det bland annat möjligt att uppnå en högre lönespridning. Detta är positivt så länge som lönespridningen blir en återspegling av de prestationer och andra kvaliteter som respektive medarbetare står för. För utan ett lönegap mellan de anställda som presterar bäst och de som inte har samma engagemang lönar det inte sig att sträva framåt och uppåt.

Därför bör du försöka få till stånd en individuellt satt lön som psykolog där lönen sätts utifrån faktorer som din:

 • formella kompetens
 • utbildningsnivå
 • erfarenhet av psykologyrket
 • flexibilitet och vilja att anpassa dig utifrån arbetsgivarens behov.

Låna pengar utan UC via kreditochfinans

Du kan tyvärr inte ta ett lån helt utan att en kreditupplysning görs. Det är nämligen lagkrav i Sverige på att en sådan upplysning ska göras när du lämnar in en låneansökan. Däremot går det att låna pengar utan UC via kreditochfinans.se. Fortsätt att läsa denna artikel så berättar vi mer om fördelarna med att göra detta!

Därför görs alltid en kreditupplysning när du lånar pengar

Som vi redan har nämnt görs alltid en kreditupplysning när du lånar pengar. Det är som sagt ett lagstadgat krav på att så ska ske. Därmed har din långivare inget annat val än att följa lagen och ta en upplysning på dig.

Kreditupplysningen fyller dessutom ett viktigt syfte. Långivaren behöver få koll på om du som låntagare kan betala tillbaka ditt lån. Detta kan de bilda sig en uppfattning om genom att ta en upplysning på dig och din ekonomi. Men detta behöver alltså inte nödvändigtvis göra via just UC.

Fördelarna med att låna pengar utan UC via kreditochfinans.se

Långivare har möjligheten att ta kreditupplysningar hos andra företag än hos UC. När så sker görs den sedvanliga kreditkontrollen på samma sätt men av en annan leverantör. Detta betyder också att de kreditförfrågningar som görs på dig sparas i den aktuella leverantörens system och inte hos UC.

Fördelarna med att låna pengar utan UC via kreditochfinans.se är att:

 • Långivaren ser inte dina upplysningar hos UC. En långivare som använder en annan leverantör av kreditupplysningar ser inte dina tidigare upplysningar hos UC. Det gör bland annat att du kan framstå som mer kreditvärdig. I slutändan kan du till och med få en lite lägre ränta på ditt lån.
 • Du enklare får andra lån. Detta är en stor fördel med att låna pengar hos en leverantör som gör sin kreditkontroll hos ett annat företag än hos UC. Du kan enklare beviljas andra lån såsom billån, bolån etc. Detta då din goda kreditvärdighet hos UC bibehålls.

De potentiella nackdelarna inkluderar att återbetalningstiden ofta är lite kortare och räntan lite högre. Men dessa faktorer behöver du alltså lägga i de bägge vågskålarna så att du kan fatta ett eget beslut!

Ansök om lån av någon av följande anledningar

När du tar ett privatlån innebär det att du som privatperson lånar pengar. Detta kan du göra av många möjliga anledningar. Till exempel kan du vilja använda pengarna för att finansiera ett större inköp, för att konsolidera dina skulder eller för att täcka en oförutsedd utgift. Så ansök om lån om något av följande stämmer in på dig! Vi kommer även gå igenom fler möjliga anledningar till att du kan vilja låna pengar här!

Innan vi går vidare till de andra anledningarna vill vi dock understryka en sak. Du behöver såklart betala tillbaka lånet – därför bör du inte låna pengar som du inte kan betala tillbaka. Lånet betalar du tillbaka till långivaren månatligen med ränta. Det kan röra sig om ett kortfristigt lån som löper över ett antal månader. Men det kan även vara ett mer långfristigt sådant som du betalar tillbaka över flera år.

Det viktiga är att du fattar rätt beslut utifrån din aktuella situation. Du vill nämligen varken låna för lite eller för mycket pengar. Du vill inte heller behöva betala tillbaka lånet under en alltför kort (eller för lång) tidsperiod. Lagom är bäst, som det så fint brukar heta!

Ansök om lån av rätt skäl för att få mesta nytta av pengarna

Vårt råd till dig är väldigt tydligt: ansök om lån av rätt skäl. Genom att göra detta får du nämligen så mycket nytta som möjligt av de lånade pengarna. Det är viktigt att du inte fattar ett förhastat beslut utan att du tänker igenom saken noga.

Med det sagt är detta några exempel på bra anledningar att ta ett lån:

 • Konsolidering av skulder
  Att samla lån och krediter i ett större lån är en vanlig anledning till att svenska konsumenter väljer att låna pengar. Du kan ofta få lite lägre ränta på det större lånet än på de mindre. Därför lönar det sig vanligtvis att samla lånen och krediterna och på så vis konsolidera skulderna. I bästa fall kan du till och med frigöra lite pengar i din budget varje månad genom att göra detta.
 • Finansiering av bilköp
  Det finns ofta speciella fordonslån som långivare erbjuder dig att teckna. Men du kan även välja att ta ett helt vanligt privatlån utan säkerhet för att finansiera ditt bilköp.
 • För att täcka flyttkostnader
  Ska du flytta men saknar pengar för att kunna göra detta? Ansök om lån för att täcka dina flyttkostnader så är saken biff!

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén