Du har säkert hört vid något tillfälle att det sällan är en särskilt bra idé att blanda in pengar i en vänskap. Risken är nämligen stor att problematiken kring pengarna i slutändan förstör vänskapen. Så om du har en vän som befinner sig i en ekonomisk knipa bör du alltså inte låna ut pengar till denne. Rekommendera istället din vän att låna utan UC eller att ta någon annan typ av banklån.

Inte sällan uppstår problem i slutändan om du lånar ut dina pengar

Vissa undersökningar indikerar att en majoritet av alla vuxna svenskar någon gång har lånat en vän eller släkting en summa pengar. Det är också vanligt att man betalar för hela sällskapet i samband med till exempel ett restaurangbesök och förväntar sig att senare få tillbaka pengarna från de övriga personerna. Men tyvärr har också många vuxna varit med om dåliga upplevelser i form av att de har förlorat pengarna. Andra exempel på skadliga konsekvenser är att deras relationer har kommit till skada eller att det till och med har uppstått fysiska bråk om pengarna.

 

Så generellt sett är det faktiskt ingen bra idé att låna ut pengar till vänner eller släktingar. Statistiken talar nämligen sitt tydliga språk på denna punkt. Ofta går det fel på något sätt i slutändan – känslor såras och din privatekonomi tar stryk. Därför bör du inte sätta din kreditvärdighet på spel utan istället hänvisa din vän eller släkting till en långivare som låter denne låna utan UC. På så vis kan du bevara din relation till vännen eller släktingen.

Om din vän inte kan låna utan UC bör du göra så här

Du bör som sagt alltid hänvisa din vän att istället försöka låna utan UC om denne är i ett skriande behov av pengar. Om du ändå väljer att låna ut pengar till vännen bör du tänka på att:

 

  • bara låna ut pengar som du har råd att förlora
  • dokumentera utlåningen till vännen så att du har den i skrift
  • vara tydlig med att du förväntar dig att få pengarna återbetalda.

 

Genom att göra detta kan du minimera risken för att något går snett.