Nordnet är en av de större aktiemäklarna i Sverige. I likhet med Avanza har de lockat till sig kunder med courtage långt under vad andra banker har kunnat erbjuda. Vilket courtage som Nordnet har beror på hur stora ordrar som läggs. Vilken typ är du?

Jag vill ha gratis courtage hos Nordnet

Den lägsta nivån på courtage hos Nordet är 0 kr. Men det krävs att ett par punkter är uppfyllda och det är även en begränsning i tid för detta erbjudande.

  • Gäller 6 månader
  • Kräver att personen aldrig haft 80 000 kr eller mer hos Nordnet
  • Kräver att person delar minst en portfölj på Shareville

0,25 % – 1 kr

Om det tidsbegränsade gratiserbjudandet inte räknas så är 0,25 % eller 1 kr det lägsta courtage som kan väljas. Enligt Nordet passar denna nivå för handel på maximalt 15 600 kr per handelstillfälle. De som handlar för större summa bör helt enkelt välja en högre courtagenivå.
Vid handel som sker med nordiska aktier är kostnaden 0,25 % men med en lägsta nivå på 1 kr. Utanför Norden är det fortfarande 0,25 % men istället minst 9 kr.

0,15 % – 39 kr

Med lägre procentuell nivå, men högre lägsta courtage, vänder sig Nordnet till kunder som handlar för minst 15 600 kr per order men mest 46 000 kr. I detta fall gäller nivån 0,15 % och lägst 39 kr per order vid handel med nordiska aktier. Utanför Norden gäller istället 0,15 % och 49 kr.

0,069 % – 69 kr

Denna nivå väljs av de som köper och säljer aktier för minst 46 000 kr per order och för mest 143 478 kr. Courtaget är nu 0,069 % samt 69 kr. Skulle istället aktier köpas utanför den nordiska marknaden gäller istället 0,089 % samt 69 kr. Till skillnad mot de två lägre nivåerna så ändras alltså procentsatsen istället för lägsta fasta nivån.

FAST

Betala 99 kr oavsett storlek på handelsposten. Ett fast pris per handelstillfälle helt enkelt. Denna nivå passar de som handlar för minst 143 478 kr per tillfälle.

Enkelt att byta courtage

Kommer du att ändra ditt handelsmönster och köpa/sälja för större/mindre summor? Gå in på ditt konto hos Nordnet och ändra nivån på courtaget. I annat fall är risken stor att du får betala onödigt mycket per handelstillfälle.