När du blir beviljad en kontokredit är det viktigt att du förstår vilka kostnader som förknippas med denna. Kreditlinor har nämligen kostnader i form av ränta och andra avgifter. Dessa ska förstås betalas, och de påverkar hur pass tillgänglig och bra en viss kreditlina är. I denna artikel går vi igenom dessa aspekter och kastar ett ljus på det som du bör tänka på.

Tänk på detta avseende räntan för din kontokredit

När det kommer till räntan för din kontokredit är denna vanligtvis rörlig. Detta innebär att den kan fluktuera över tid. Du bör därför vara medveten om att räntan:

  • Baseras på den nyttjade krediten. En fördel med en kreditlina är att räntan vanligtvis bara debiteras för den nyttjade krediten. Detta betyder att du bara betalar ränta på de pengar som du faktiskt tar ut och lånar, inte på ditt totala kreditutrymme. Denna flexibilitet gör det möjligt för dig att hålla nere dina kostnader för ränta genom att bara låna det belopp som du behöver.
  • Fluktuerar. I de allra flesta fall har kreditlinor en rörlig ränta. Räntan kan därmed stiga och sjunka över tid, i takt med att styrräntan och marknadsräntorna gör detsamma.
  • Ger en ränta-på-ränta-effekt. På samma sätt som du får en ränta-på-ränta-effekt när du sparar pengar får du en liknande effekt när du lånar pengar. Här är dock effekten omvänd, det vill säga negativ. Du betalar vanligtvis ränta månadsvis och du betalar då ränta på det belopp som du tidigare har lånat men ännu inte betalat. Detta gäller dock endast om du bara betalar tillbaka minimibeloppet.

Ta även hänsyn till övriga avgifter

Utöver räntan finns det även andra kostnader kopplade till att använda en kontokredit. Dessa är de avgifter som du bör vara medveten om:

  • Årsavgift. Ibland kan du behöva betala en årsavgift för din kreditlina.
  • Uppläggningsavgift. I vissa fall debiteras du en uppläggningsavgift när du öppnar en ny kreditlina.
  • Förseningsavgift. Om du är sen med en betalning kan du tvingas betala en förseningsavgift.

Dessa är de viktigaste avgifterna utöver räntan som du bör vara medveten om och hålla koll på.