...

En blogg om investeringsfinans

Författare: Elly Larsson

Vad är skillnaden mellan en kontokredit och ett vanligt lån?

Idag erbjuder finansinstituten dig som låntagare möjligheten att välja och vraka mellan många olika låneprodukter. I denna artikel kommer vi att belysa skillnaderna mellan två av de mest populära alternativen. Bägge kan ge dig tillgång till pengar att låna när du behöver göra detta, men de skiljer sig samtidigt åt på flera olika sätt. Så vilka är de viktigaste skillnaderna mellan en kontokredit och ett vanligt banklån?

En kontokredit erbjuder ett flexibelt sätt att låna pengar

En kontokredit erbjuder dig som låntagare ett flexibelt sätt att låna pengar. Du får tillgång till ett konto med en förutbestämd och beviljad kreditgräns. På så vis påminner denna lösning en del om ett kreditkort. De viktigaste egenskaperna hos denna låneprodukt är att:

 • Krediten fortsätter att rulla. Till skillnad från ett vanligt banklån fortsätter en kredit att rulla vidare i takt med att du lånar pengar och sedan betalar tillbaka dessa. På så vis kan du låna pengarna om och om igen utifrån ditt aktuella behov och inom ramen för ditt kreditutrymme.
 • Ränta betalas på uttag. Räntan betalas bara på de pengar som du har tagit ut från din kontokredit. Du betalar alltså inte ränta på hela det belopp som du har beviljats, det vill säga ditt kreditutrymme.
 • Återbetalningen är flexibel. Du kan ofta betala tillbaka de lånade pengarna på ett mer flexibelt sätt. Inte sällan kan du välja att bara betala minimibeloppet varje månad, eller mer än så om du har möjlighet att göra detta.
 • Användningsområdena är många. Du kan använda din kreditlina till vad du än önskar. Det kan röra sig om tandläkarkostnader, buffert för oförutsedda utgifter eller något helt annat användningsområde.

Ett traditionellt banklån är mindre flexibelt

Till skillnad från en kreditlina kännetecknas ett traditionellt banklån av följande egenskaper:

 • Fast återbetalningsplan. Amorteringsplanen är vanligtvis fast och rigid. Du betalar ett visst belopp under hela lånets löptid.
 • Ränta betalas på hela beloppet. Här betalar du ränta på hela det belopp som du har valt att låna, oavsett hur mycket eller lite du använder just nu.
 • Måste ofta öronmärkas. De pengar som du lånar måste ofta öronmärkas för ett specifikt ändamål.

En kontokredit har avgifter i form av ränta med mera

När du blir beviljad en kontokredit är det viktigt att du förstår vilka kostnader som förknippas med denna. Kreditlinor har nämligen kostnader i form av ränta och andra avgifter. Dessa ska förstås betalas, och de påverkar hur pass tillgänglig och bra en viss kreditlina är. I denna artikel går vi igenom dessa aspekter och kastar ett ljus på det som du bör tänka på.

Tänk på detta avseende räntan för din kontokredit

När det kommer till räntan för din kontokredit är denna vanligtvis rörlig. Detta innebär att den kan fluktuera över tid. Du bör därför vara medveten om att räntan:

 • Baseras på den nyttjade krediten. En fördel med en kreditlina är att räntan vanligtvis bara debiteras för den nyttjade krediten. Detta betyder att du bara betalar ränta på de pengar som du faktiskt tar ut och lånar, inte på ditt totala kreditutrymme. Denna flexibilitet gör det möjligt för dig att hålla nere dina kostnader för ränta genom att bara låna det belopp som du behöver.
 • Fluktuerar. I de allra flesta fall har kreditlinor en rörlig ränta. Räntan kan därmed stiga och sjunka över tid, i takt med att styrräntan och marknadsräntorna gör detsamma.
 • Ger en ränta-på-ränta-effekt. På samma sätt som du får en ränta-på-ränta-effekt när du sparar pengar får du en liknande effekt när du lånar pengar. Här är dock effekten omvänd, det vill säga negativ. Du betalar vanligtvis ränta månadsvis och du betalar då ränta på det belopp som du tidigare har lånat men ännu inte betalat. Detta gäller dock endast om du bara betalar tillbaka minimibeloppet.

Ta även hänsyn till övriga avgifter

Utöver räntan finns det även andra kostnader kopplade till att använda en kontokredit. Dessa är de avgifter som du bör vara medveten om:

 • Årsavgift. Ibland kan du behöva betala en årsavgift för din kreditlina.
 • Uppläggningsavgift. I vissa fall debiteras du en uppläggningsavgift när du öppnar en ny kreditlina.
 • Förseningsavgift. Om du är sen med en betalning kan du tvingas betala en förseningsavgift.

Dessa är de viktigaste avgifterna utöver räntan som du bör vara medveten om och hålla koll på.

Att tänka på när du ska låna pengar online

I och med att det har blivit allt vanligare att låna pengar online har det sätt på vilket vi tar lån förändrats på senare år. Det är idag enklare, bekvämare och smidigare än någonsin tidigare att ansöka om ett lån hos en långivare. Dessutom går det också fortare och är mer flexibelt. Samtidigt kan det vara en överväldigande process, inte minst om du är ny till detta. Fortsätt att läsa för att få reda på vad du bör tänka på när du gör detta!

Så kan du låna pengar online på bästa möjliga sätt

När du överväger att låna pengar online bör du tänka på att:

 • Göra efterforskningar om långivarna. Ta dig tid att göra egna efterforskningar om de olika långivare som finns tillgängliga på nätet. Lägg särskilt stor vikt vid faktorer som rykte, omdömen från kunder samt hur väl långivarna följer de uppsatta lagarna och reglerna.
 • Jämför låneerbjudanden. Det är också viktigt att du inte nöjer dig med första bästa låneerbjudande som du får från en långivare. Se istället till att jämföra räntor, villkor och avgifter från lånen hos flera olika långivare innan du väljer ett erbjudande. På så vis kan du sålla agnarna från vetet och välja det bästa erbjudandet utifrån din unika situation.
 • Få en förståelse för din kreditvärdighet. När du ska låna pengar online kommer en kreditupplysning tas på dig, precis som när du lånar pengar hos en fysisk långivare. Därför är det viktigt att du får en förståelse för din kreditvärdighet och hur denna påverkar dina möjligheter att beviljas ett lån. Gör gärna en upplysning på dig själv för att se hur du ligger till i långivarnas ögon.
 • Läs det finstilta. Innan du tar ett lån är det också viktigt att du faktiskt läser det finstilta i låneavtalet. Dessa villkor bör du ha stenkoll på innan du undertecknar avtalet. Försäkra dig om att du vet vilka avgifter som tillkommer om du till exempel inte skulle betala tillbaka ditt lån i tid etc.

Genom att följa dessa råd kan du enklare ta ett lån på rätt sätt och hitta den rätta långivaren för dig!

Vettigt att låna pengar för vissa ändamål via Flexkontot

Det kan vara ett stort beslut att låna 30 000 kronor via exempelvis Flexkontot. Därför behöver du göra vissa noga överväganden när du fattar denna typ av beslut. För å ena sidan kan ett sådant belopp hjälpa dig att betala oförutsedda utgifter alternativt köpa in varor eller tjänster. Å andra sidan kan du hamna i en ansträngd ekonomisk situation om du inte sköter det hela på ett bra sätt. Läs vidare för att få handfasta tips kring hur du kan tänka!

Då kan du vilja låna 30 000 kr via Flexkontot

Det finns vissa situationer då du kan vilja låna upp till 30 000 kr via Flexkontot:

 • I nödsituationer. Har du hamnat i något av en nödsituation? Kanske handlar det om att du behöver bekosta ett tandläkarbesök eller betala för en kostsam bilreparation? Att i ett sådant läge ta ett lån kan vara en nödvändighet för att kunna finansiera dessa kostnader. I annat fall kanske du inte kan bekosta dessa utgifter innan du har sparat ihop pengarna.
 • För att rusta upp ditt hem. Om du äger en bostad kan du vilja rusta upp hemmet genom att renovera det eller göra andra slags upprustningar. Dessa kan ofta ses som investeringar vilka potentiellt sett kan öka värdet på din bostad. Detta samtidigt som upprustningen gör hemmet mer bekvämt att bo i. Även detta kan därför vara ett bra skäl att låna pengar via Flexkontot.

Då bör du kanske ta tänka ett varv till

Samtidigt finns det också vissa situationer då du kanske bör tänka en gång till innan du lånar pengar. Så är bland annat fallet om du har tänkt låna pengar till:

 • Konsumtion som inte är nödvändigt. Har du tänkt ansöka om ett lån för att finansiera någon typ av konsumtion som egentligen inte är nödvändig? Det kanske rör sig om en resa eller en ny TV. Då kan det ofta vara bättre att avvakta tills du har sparat ihop pengarna till detta.
 • Lyxkonsumtion. Ett annat ändamål som kan anses vara onödigt är att låna till lyxkonsumtion. Till exempel bör du kanske inte låna pengar för att kunna köpa dyra kläder eller smycken.

Borskunskap.se är en värdefull källa till kunskap

De allra flesta investerare vill gärna försöka vässa sina kunskaper för att kunna fatta än bättre investeringsbeslut. Men hur kan du då agera för att göra just detta? Till att börja med bör du surfa in på borskunskap.se och läsa den information som finns på sajten. Läs vidare för att få veta mer samt få ytterligare tips på hur du kan gå tillväga!

Därför rekommendear vi att du besöker sajten borskunskap.se

Det är såklart ingen slump att vi rekommenderar dig att besöka hemsidan borskunskap.se. Teamet bakom sajten visar nämligen tydligt att de kan det här med börsen och besitter en stor kunskap inom detta område. Denna kunskap vill du förstås kunna ta del av för att på så vis bli en bättre investerare. Så börja där och gå sedan vidare till våra övriga tips!

Fler bra sätt att bli en bättre och mer kunnig investerare

Det finns även ytterligare ett antal bra sätt att vässa sina kunskaper om finansmarknaderna i allmänhet och börsen i synnerhet. Till exempel kan du bli en bättre och mer kunnig investerare genom att:

 

 • Läsa böcker och lyssna på poddar. Att läsa böcker och lyssna på podcasts är ett utmärkt sätt att tillskansa sig mer information om ekonomi, finans och börs. Genom att göra detta kan du lägga en bra grund som du sedan kan bygga vidare på. Det finns mängder av bra böcker och poddar som är starkt kopplade till börsen och vänder sig till dig som är börsintresserad. Börspodden är en bra utgångspunkt för dig som vill hitta en bra podd att lyssna på.
 • Hålla dig uppdaterad om vad som sker på marknaderna. Utöver att läsa böcker och lyssna på poddar samt läsa artiklarna på borskunskap.se finns det även fler saker du kan göra. Till exempel bör du hålla dig uppdaterad på daglig basis om vad som händer och sker på de finansiella marknaderna. Detta kan du bland annat göra genom att läsa ekonominyheter.
 • Var inte rädd för att fråga. Om man inte frågar får man ingenting veta, som det brukar heta. Var inte rädd för att fråga ekonomi- och aktieintresserade personer i din närhet eller på nätet om tips och råd!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.