...

En blogg om investeringsfinans

Kategori: Försäkring

En trygghet för framtiden

Att teckna en livförsäkring är ett viktigt steg för att säkerställa ekonomisk trygghet för dina nära och kära i händelse av din bortgång. Livförsäkringen fungerar som en ekonomisk buffert som hjälper dina efterlevande att bibehålla sin livsstil även om du inte längre finns där. Detta är särskilt viktigt om du är familjeförsörjare eller har barn som är beroende av dig. I denna artikel kommer vi att diskutera några av de aspekter som bör beaktas när du vill finna den bästa livförsäkringen, utan att nämna specifika företag eller exempel.

Varför ha en livförsäkring?

Livförsäkringens huvudsyfte är att tillhandahålla ekonomiskt stöd till dina efterlevande i händelse av din bortgång. Den kan hjälpa till med att täcka dagliga levnadskostnader, utbildningskostnader för barn, skulder och andra ekonomiska behov som kan uppstå. Detta är en viktig trygghet som kan minska den ekonomiska bördan under en redan emotionellt påfrestande tid.

Vad bör beaktas?

 • Försäkringsbeloppet
  Det är viktigt att välja ett försäkringsbelopp som tillräckligt täcker de ekonomiska behoven hos dina efterlevande. Detta belopp bör vara tillräckligt för att täcka alla skulder, inklusive bolån, samt tillhandahålla en ekonomisk buffert för framtida utgifter.
 • Premiebeloppet
  Premien är den summa du betalar regelbundet till försäkringsbolaget. Det är viktigt att välja en premie som är överkomlig och inte belastar din ekonomi.
 • Försäkringstidens längd
  Livförsäkringar kan vara antingen tidsbegränsade eller livslånga. Det är viktigt att förstå hur länge din försäkring kommer att vara i kraft och vad som händer när försäkringstiden löper ut.
 • Villkor och begränsningar
  Varje livförsäkring har sina egna villkor och begränsningar. Det är viktigt att noggrant läsa igenom och förstå dessa villkor innan du tecknar en försäkring.
 • Förmånstagare
  Du bör tydligt ange vem eller vilka som ska vara förmånstagare till din livförsäkring. Detta säkerställer att försäkringsbeloppet går till rätt personer i händelse av din bortgång.

Jämför olika tänkbara livförsäkringar

Det finns många olika försäkringsbolag som erbjuder livförsäkringar med varierande villkor och premiebelopp. Det är klokt att jämföra olika alternativ och välja den försäkring som bäst uppfyller dina behov och ekonomiska förutsättningar.

Bäst kattförsäkring

Att ha försäkring för sig själv och sina grejer är otroligt viktigt och för detta finns det många olika försäkringsbolag att vända sig till. Men det är också viktigt att försäkra dina husdjur om du har några, och inte alla försäkringsbolag erbjuder denna typ av försäkring. Därför är det viktigt att jämföra olika försäkringar för att hitta den som passar dina och ditt husdjurs behov, oavsett om det är en hund, häst eller katt. Vad det gäller katter finns det många olika alternativ till försäkring, somliga bättre än andra. Huvudsaken är att hitta bäst kattförsäkring med bra villkor för kunden och katten.

Att välja kattförsäkring

Har du också känt dig förvirrad när du ska välja en försäkring? Ja, det har nog alla. Det stora utbudet i kombination med väldigt olika villkor är minst sagt förvirrande. Därför kan det vara bra att använda sig av jämförelsesidor, där man tydligt kan se skillnaden mellan olika försäkringar. För just försäkring av katt, är det vissa saker som är värda att kolla efter. Du vill gärna veta hur hög maxersättningen är när veterinärkostnader blir aktuella.

Dessutom är det bra att veta hur mycket självrisken är och om den är rörlig, som i procent, eller fast, som en fast summa. Som med allt annat är det väldigt hjälpsamt att läsa recensioner av företaget och deras kattförsäkring, för att se om kunderna är nöjda med vad de erbjuds. Somliga erbjuder även rabatt om du försäkrar flera av dina husdjur hos samma företag, vilket också kan vara värt att ha koll på innan du väljer försäkring.

Bäst kattförsäkring 2020

När vi jämför kattförsäkringar kollar vi på de sistnämnda aspekterna:

 • recensioner
 • betyg
 • max-ersättning vid kostnader
 • självrisk
 • potentiella rabatter

Utöver det vill vi veta att företaget är väletablerat och seriöst. Enligt dessa beräkningar blev försäkringsbolaget “Bought By Many” det bäst rankade företaget för kattförsäkring. Även om det är ett nytt tillskott på marknaden så erbjuder de otroligt bra och trygga villkor för deras kunder. Detta innefattar bland annat en lång självriskperiod och ersättning för den vanliga tandsjukdomen FORL, som kan kosta ägaren stora pengar utan försäkring. Denna försäkring är dessutom unik då den inte gör någon skillnad mellan kattraser, som annars är vanligt hos andra försäkringsbolag. Kundernas betyg av försäkringen är 9.2 av 10, vilket är en god indikation på kvalitén av försäkringen och bolagets service.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.