Det har blivit allt mer populärt att äga preferensaktier. I takt med att värderingarna ökat och det blivit allt svårare att få en god riskjusterad avkastning har investerare börjat se sig efter alternativa investeringar. Det finns många fördelar med preferensaktier. Samtidigt kan de inte ersätta vanliga aktier utan är snarare ett komplement. Det finns även nackdelar.

Vi har satt ihop en liten snabbguide om för- och nackdelar med preferensaktier men först en liten introduktion. Mer att se inom detta finns bland annat hos https://kapitalunderlag.se/.

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier är aktier vars ägare har förtur till aktieutdelningar. De flesta preferensaktier har hög utdelning och dessutom kommer pengarna flera gånger per år. Det är mycket därför de blivit så populära. Samtidigt finns en inlösenkurs vilket gör att uppsidan i aktiekursen är begränsad.

Många fördelar med preferensaktier

Det som är mest påfallande med preferensaktier är deras utdelningar. De flesta preffar har en direktavkastning som är mycket större än för motsvarande stamaktier. Det kan till exempel handla om att stamaktien har en direktavkastning på 3 procent medan motsvarande preferensaktie har en direktavkastning på 6 %. En annan fördel med preferensaktier är att de brukar ha utdelning flera gånger per år. Vanligtvis är det utdelning fyra gånger per år. Det kan kännas skönt att få in färska pengar i aktieportföljen. Som jämförelse har de flesta stamaktier i Sverige utdelning endast en gång per år.

Ordet preferens i preferensaktier kommer sig av att ägarna har förtur till utdelning. Skulle det bli problem i bolaget så att utdelningarna ställs in kan det alltså vara bättre att ha preffar jämfört med stamaktier. Samma sak gäller om det blir likvidation av bolaget. Då har preff-ägarna förtur.

Summa summarum kan man säga att preferensaktier har lägre risk än motsvarande stamaktier.

Tänk också på nackdelarna

Det finns även vissa nackdelar med preferensaktier. Den mest uppenbara nackdelen är att aktiekursen sällan blir så bra. En hög utdelning fyra gånger per år är trevligt, men när det gäller investeringar måste vi se till totalavkastningen. Det är kursutvecklingen plus utdelningarna. Här är det troligt att vanliga utdelningsaktier ger en bättre totalavkastning än preferensaktier. Ska du investera med lång sparhorisont är stamaktierna troligtvis ett bättre val.

Det finns också en risk att invaggas i falsk trygghet om du äger preffar. Det kan kännas tryggt att ha förtur. I själva verket finns ingen garanti på att även preffarnas utdelning ställs in. Det finns många sådana exempel.

Ännu en nackdel med preferensaktier är att de är känsliga för hur räntorna rör sig. På så vis liknar de obligationer. Stiger räntan sjunker priset på preffarna. Med tanke på detta kan det vara värt att fråga sig om det då inte är bättre att köpa obligationer istället eftersom de har lägre risk.

Vårt omdöme

Att bara satsa på preferensaktier är inget alternativ. För vissa investerare kan det dock vara ett bra sätt att komplettera aktieportföljen med. Om de används på rätt sätt kan de öka den riskjusterade avkastningen.